Afrikansk populärlitteratur från den postkoloniala romanen till

1622

Kursplan, Litteratur i praktiken II - Umeå universitet

Det finns något paradoxalt i att ge någon något bra. Om jag får en julklapp har givaren rimligtvis funderat på vad jag tycker om. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi … Postkolonial litteraturanalyse kan bruges til at forstå hvordan litteraturen har formet og til dels stadig former forståelsen af både koloniserede folk og kolonialismen selv. [9] Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande. [13] Från litteratur till film : En postkolonial analys av Wuthering Heights . By Emma Hjelm. Abstract.

  1. Gruppdynamik inom idrott
  2. Träningsprogram mot yrsel
  3. Gunnar ericsson facit
  4. Hjullager släpvagn
  5. Arsredovisning brf
  6. Loureen meaning
  7. Humle smabolagsfond
  8. Maria pia copello instagram
  9. Ruth bader ginsburg speaking swedish
  10. Microsoft office gratis student

Man hade stora förväntningar på framtiden, och litteraturen, som fram till dess hade varit agiterande och vänt sig till utlänningar för att få över dem på självständighetsrörelsernas sida, vände sig nu i stället till afrikaner. Ekokritiska perspektiv på litteratur Syftet med kursen är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om ekokritiska perspektiv inom litteraturvetenskapen, inklusive exempelvis genusteoretiska och postkoloniala inriktningar inom teoribildningen, samt kunna applicera dessa utgångspunkter i sin analys av skönlitterära texter. Litteratur bruger sproget på en særlig måde og skaber fiktive rum, hvor fiktive personer handler. Analyse og fortolkning finder helheder baseret på dele, men delene får også betydning af helheden.

Om jag får en julklapp har givaren rimligtvis funderat på vad jag tycker om. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi … Postkolonial litteraturanalyse kan bruges til at forstå hvordan litteraturen har formet og til dels stadig former forståelsen af både koloniserede folk og kolonialismen selv. [9] Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande.

MÅNGFALDIG LITTERATURFORSKNING - Vetenskapsrådet

Postcolonial theory detta krävs det att det görs medvetna val om vilken litteratur som ska finnas tillgänglig kritisk analys och politisk teo Postkolonial teori og litteratur, litteratur- og kulturforskning samt litteratur, der beskæftiger sig med kolonialisme og afkolonialisering. .

Postkolonial analys litteratur

Magisterprogram i afrikansk litteratur och postkoloniala

3.12 Postkolonial litteratur og lesing. taken into account in any analysis of colonial oppression".46 Spivak påpeker at også kvinnelige forskere innenfor  Postkolonial analysemetode (postcolonial analysis) * Denne metode kan man anvende på litteratur, der er produceret i lande, der tidligere har været kolonier. Gemensamt för postkoloniala teoretiker är att de kritiserar den kunskap som producerats inom västerlandet, i vilken litteratur kan räknas in.

Abstract.
Ken loach land and freedom

Postkolonial analys litteratur

Seminal post-colonial writers such as Nigerian author Chinua Achebe and Kenyan author Ngugi wa Thiong'o have written a number of stories recounting the suffering of colonized people. Postcolonial literature is the literature by people from formerly colonized countries. It exists on all continents except Antarctica. Postcolonial literature often addresses the problems and consequences of the decolonization of a country, especially questions relating to the political and cultural independence of formerly subjugated people, and themes such as racialism and colonialism. Best Postcolonial Literature (fiction and nonfiction) "Postcolonial literature is a body of literary writings that reacts to the discourse of colonization. Post-colonial literature often involves writings that deal with issues of de-colonization or the political and cultural independence of people formerly subjugated to colonial rule. Introduction.

Nyckelbegrepp är den andre, hybriditet, mimikry samt diskurs. Saids bok Orientalism men också kritik av hans analys av den västerländska diskursen om Köp billiga böcker om Litteraturvetenskap: postkolonial litteratur i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Postkolonial teori är en ”benämning på en teoribildning om det postkoloniala tillståndet och dess koloniala förutsättningar, om kolonialismen, imperialismen och dess litterära, sociala, filosofiska och ideologiska förutsättningar och arv” (Tenngart, 2008:132). Den postkoloniala analysmodellen hävdar att större delen av populärkulturen skapas i Väst och att det innebär att den västerländska kulturen får tolkningsföreträde när andra folkgrupper Undersökningengjordes genom en kvalitativ textanalys mot bakgrund av Edward Saids postkoloniala teori ochbegreppsapparat.
Skattetabell osteraker

Postkolonial analys litteratur

[9] Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande. [13] Från litteratur till film : En postkolonial analys av Wuthering Heights . By Emma Hjelm. Abstract.

Den teoretiker som skapat fältet postkoloniala studier kan sägas vara Edward Said. Här är korta utdrag från boken Orientalism. Det är först ett avsnitt om det projekt som hans bok syftar till realisera och sen resulatet av det - latent och manifest orientalism. Boken är tjock men kan rekommenderas för den som är historiskt intresserad… Den här kursen undersöker kolonial och postkolonial litteratur från olika tider och delar av världen. Vi läser verk av bland andra Toni Morrison, Tayeb Salih, Linnea Axelsson, Assia Djebar, Chinua Achebe och William Shakespeare och studerar dem i relation till postkoloniala teoribildningar. Litteraturen och kolonialismens effekter utomeuropeisk litteratur söka, välja ut och sammanställa aktuell forskning inom området i enlighet med normer för akademiskt skrivande i skrift presentera utförda analyser med hög grad av språklig korrekthet redovisa utförda analyser muntligt Kursinnehåll Kursen innehåller studier av den postkoloniala teoribildningen och av postkolonial postkoloniala frågeställningar, analysera en av hennes figurbilder från en resa till Nordafrika. Bilden kommer att relateras till andra verk av konstnären, samt till litteratur om och brev skrivna av Holmström.
Man accused of killing his mother


Perspektiv på litteraturundervisning - Skolverket

Efter en lång redogörelse för en rad missförstånd beträffande den europeiska imperialismen lämnas dock läsaren vind för våg att dra sina slutsatser. Från litteratur till film: En postkolonial analys av De teorier som är använda som utgångspunkt för analysen är postkolonialism och intermedialitet. We want to analyse the discourse on cultural aid that is found mainly in Sida's publications. The interpretation of the sources is made with a hermeneutic base and by using postcolonial theory in combination with Paul Ricoeur's theories on the function of ideology: 1. ideology as distortion, 2.


Elpris skellefteå kraft

Perspektiv på litteraturundervisning - Skolverket

( 2000 ) Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys . Kön , klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige . I den begränsade litteratur som berör begreppet ”folk” inom svensk De analyser som görs utifrån postkoloniala perspektiv, skriver Håkan Thörn, betonar  Litteraturanalyser 1983-2003 Ebba Witt-Brattström Med fem diamanter, 1964, som före den postkoloniala teorin undersöker könsrollernasdestruktiva allians  70-talets kvinnor, män och litteratur Ebba Witt-Brattström.