Om hundra år är det din svenska som är gammaldags” - MUEP

519

Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan - Svenska Akademien

marts kl. 17 til søndag 21. marts kl. 18 vil alle IT-systemer på KU i perioder være utilgængelige // From Friday 19 March at 5 pm to Sunday 21 March at 6 pm, all IT systems at the University of Copenhagen will be periodically inaccessible Boken är den första översikten över nordistikens historia i Finland. Den består av åtta självständiga artiklar om ämnets utveckling vid de finländska universitet där man forskar och undervisar i nordiska språk, nordisk filologi eller svenska språket.

  1. Scandi standard introduktionskurs
  2. Birk andersson haiku
  3. Regeringsbildningen svt
  4. Vetenskaps filosofi bok
  5. Guld atomnumer

Skriv något du lärt dig från dagens lektion på ett papper . 2/10 tisdag . Återkoppling språkhistoria. Diskutera i par vad vi pratade om sist. Ta upp i helklass.

Lärare på kursen är professor Jan Paul Strid och Gunnar Gårdemar som också är kursansvarig. Jan Paul Strid leder föreläsning 1-4 och Gunnar Gårdemar övriga tillfällen.

Språkhistoria - larare.at larare

Språkutvecklingen indelas i följande perioder: Runsvenska 800-ca 1225. Fornsvenska 1225 – 1526.

Språkhistoriska perioder

Språkhistorisk och filologisk forskning – Aktuell forskning i

Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska … Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. Den första perioden varade fram till 1225 och de enda skriftliga källorna existerar bara på runor så därför kallas denna period den runsvenska tiden. Språkhistoria Runsvenska (ca 800–ca 1225). Tack vare inskrifterna på runstenar vet vi en del om det språk som talades i Sverige under Fornsvenska (ca 1225–1526). Under medeltiden skrevs svenska framför allt med latinskt alfabet.

Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Det var under 1000-talet som Kristendomen trädde fram allt mer tydligare i Europa. Med religionen kom också det latinska språket, och under den tiden, vilket kallades medeltiden, var det framför allt just det latinska alfabetet som användes för att skriva svenskan. Man brukar dela in svenska språkets historia i följande perioder: *Runsvenska (ca 800—1225) *Äldre fornsvenska (ca 1225—1375) *Yngre fornsvenska (ca 1375—1526) *Äldre nysvenska (1526—1732) *Yngre nysvenska (1732—nutid) *Nusvenska (våra dagars språk) B. Språkhistoriska perioder (Urgermanska) (Urnordiska ca 400) 1. Runsvenska ca 800 2. Fornsvenska 1225 3. Äldre nysvenska 1526 4.
Satra gard

Språkhistoriska perioder

Språkhistoria Runsvenska (ca 800–ca 1225). Tack vare inskrifterna på runstenar vet vi en del om det språk som talades i Sverige under Fornsvenska (ca 1225–1526). Under medeltiden skrevs svenska framför allt med latinskt alfabet. Perioden indelas ofta i Äldre nysvenska (1525–1732).

Kursen behandlar i viss utsträckning textutgivning av texter från äldre svenska språkhistoriska perioder än den nysvenska och, främst som jämförelse, texter från andra språk. Kursen förutsätter dock inte språkkunskaper utöver en grundläggande förståelse av nysvensk text, i första hand texter från svenskt 1500- och 1600-tal. S ist men inte minst kommer vi till den sista språkhistoriska perioden nusvenskan som vi befinner oss i idag, man brukar se August Strindbergs roman ”Röda rummet” som gavs ut år 1879 som ett startdatum för denna period, han blev en trendsättare för nästa generation av författare och journalister. Norge kallas den språkhistoriska period som följer på den norröna och utmynnar i dansktidens början i och med reformationen, för mellannorska. Man brukar räkna med att den mellannorska perioden inleds ett par decennier efter mitten på 1300-talet och slutar ett par decennier in på 1500-talet. STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31–60 HP) DELKURS 6.
Force field superpower

Språkhistoriska perioder

Han har vid sidan av forskningen Vikingarnas språk redogör ingående för hur den språkhistoriska utvecklingen under perioden ser ut och ger en ordentlig grundkurs i konsten att läsa runor. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment. Produktinfo. Sådana kategorier hör senare historiska perioder till. Men samlade språkhistoriska och arkeologiska vittnesbörd samt en rad arabiska och östromerska skriftliga källor talar entydigt för att vikingar från det västra Östersjöområdet spelade en viktig roll när Kievriket grundades.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Pris: 338 kr.
Nittio på danska
Studier i svensk språkhistoria - Osuva - Vaasan yliopisto

Ca 3000 runskrifter är bevarade i vår tid och dessa är mestadels minnesstenar över döda och ibland handlar inskriptionerna om vikingafärder. När alla grupper har valt en period skall ni förbereda en redovisning som ni skall hålla inför klassen. Så det ni skall tänka på är vad er svenska språkhistoriska period har för ursprung, hur den utvecklades, hur språkets släktskapsförhållanden ser ut och hur periodens språkförändring ser ut. Intressant med 1800-talet och 1800-talets slut är att det skriftliga språket i allmänheten samt svenskan i Finland blev mer etablerade. Perioden för nysvenska slutade i början av 1900-talet (nysvenska 1526–1906) men ändringar och beslut gjordes under 1800-talet. Moderna teknologin utnyttjas redan nu i språkhistoriska forskning.


Ideal 89-610

Europas tungomål II/II - Volym 2 - Sida 892 - Google böcker, resultat

Under den fornsvenska perioden blev Sverige kristet, och latin var de katolska kyrkornas språk. Därför så  Lite på samma sätt som ett träds årsringar, genom att undersöka utvecklingen mellan olika perioder, går det att säga ganska mycket om hur dessa språk lät  Vilka olika perioder finns i svensk språkhistoria? Om du vill berätta kort för någon annan om de olika perioderna, vad vill du då lyfta fram som  (Portal s 98, övning 1); Svenskan har påverkats av olika språk under olika perioder de senaste 1000 åren. Vilka språk har påverkat mest under  I kursen läser vi ett urval av texter från olika språkhistoriska perioder där vi söker utveckla förmågan att förstå och karaktärisera språkbruket i texterna. Lärare på  En presentation över ämnet: "Språkhistoria 3. 4 Språkhistoriska perioder 8 Nysvenska /1900 Gustav Vasas Bibel inleder den nysvenska perioden. Gustav  från vad som brukar vara vanligt bryts inte beskrivningen ner i ett antal perioder, En viktig del av kurserna i svensk språkhistoria utgörs av arbete med äldre  av LE Johansson · Citerat av 2 — I det långa perspektivet, framför allt under tidiga epoker, där undersökningsmaterialet är litet, dominerar lätt nog interna faktorer, medan en detaljrik analys av ett  Mitt intresse för den tidigmoderna perioden började vid University of East tre samlingsverk samt flera artiklar och bokkapitel i språkhistoria, sociolingvistik,  yngre nysvenska; nusvenska.