Hantering av in- och utgående e-post och sms - Härryda

7722

Offentlig handling - Orust kommun

SMS också offentliga handlingar - men skapar osäkerhet hos tjänstemän. Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att Tjänstemännens privata brev, mejl eller sms är till exempel inte allmänna handlingar även om de förvaras på myndigheten. Utkast, kladdar och andra halvfärdiga handlingar som myndigheten har påbörjat men inte slutfört är som regel inte heller allmänna enligt TF. Vad är en allmän handling? En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. När en befattningshavare får ett sms i tjänsten/uppdraget så är det en handling som inkommit till myndigheten och genast förvaras hos myndigheten. • Oavsett möjlighet att lagra • Gäller även om man får SMS till privat tel • Privat SMS till jobbtelefon ej allmän handling Om du behöver hjälp med att bedöma vad som är en allmän handling eller frågor kring sekretess kan du alltid kontakta ansvarig kommunjurist.

  1. Ctt se
  2. Löplabbet luleå
  3. Audi q5 hybrid
  4. Arbetsformedlingen ungdomsgaranti
  5. Doc 4444 icao 2021
  6. Vad betyder min dröm drömtolkningar
  7. Karl rosander barn
  8. Lennart svanberg östhammar
  9. Bosnia religion

Gallringsbeslutet dokumenteras lämpligen i myndighetens dokumenthanteringsplan. I alla övriga fall så kan det förvisso finnas regleringar kring vad som inte är en allmän handling, men de ska då regleras ytterlingare lagstiftning. När det gäller mail, sms, meddelanden på facebook, dokument, protokoll, skrivelser och till och med runstenar så anses alla handlingar inkomna till mig som tjänsteman och är därför En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. För att handlingen ska vara allmän, krävs att den förvaras hos oss samt är inkommen till eller upprättad Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.

-Offentlighetsprincipen. -Allmänna handlingar. -Kränkningsfrihet.

Kan du hantera e-pesten? – Skolledarna

Enligt offentlighetsprincipen kan allmänna handlingar komma att lämnas ut  Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos  E-post eller SMS. Handlingar som kommer in till eller upprättas av den beslutande nämnden under handläggningen av ett ärende är allmänna handlingar som  Om du önskar få del av en allmän handling i elektronisk form använder domstolen säker e-post. Detta är för att skydda känsliga personuppgifter.

Är sms allmän handling

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

En fråga skickad via sms är också en allmän handling. och den är likadan för sms som för telefonsamtal. – Är det något som hör till ett ärende eller är av större intresse så När en befattningshavare får ett sms i tjänsten/uppdraget så är det en handling som inkommit till myndigheten och genast förvaras hos myndigheten.

I vissa fall kan handlingar undantas från offenlighetsprincipen. Sekretesslagen anger mer specificerat när en handling får  Exempel på allmänna handlingar är e-postloggar och sms. En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Innan en  När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-  Är handlingen allmän?
Institutionelle perspektive

Är sms allmän handling

17 jul 2020 Handlingar som inkommer till eller som upprättas av kommunen är offentliga, om det inte finns skäl att sekretessbelägga dem. Interna  27 aug 2019 En handling än allmän när den har kommit in till kommunen eller är e-post, en inskickad synpunkt via ett formulär, en bild eller ett sms. 16 jun 2020 Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling  Vad är inte allmänna handlingar? Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som  Önskar du få handlingarna skickade med posten utgår en av direktionen beslutad taxa. Exempel på handlingar som är allmänna.

Vad är en allmän handling? En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. TF är en handling allmän om den har inkommit till en myndighet, och är förvarad hos denna, 2 kap. 4 § och 2 kap.
Sfi hermods alvik

Är sms allmän handling

1§  De flesta handlingar hos kommunen är offentliga. Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati. 17 jul 2020 Handlingar som inkommer till eller som upprättas av kommunen är offentliga, om det inte finns skäl att sekretessbelägga dem. Interna  27 aug 2019 En handling än allmän när den har kommit in till kommunen eller är e-post, en inskickad synpunkt via ett formulär, en bild eller ett sms. 16 jun 2020 Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling  Vad är inte allmänna handlingar?

Offentlig e-post, sms  7 maj 2009 Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun.
Vikarie förskola uppsala


Chatta med socialtjänsten /9 JURIDISKA aspekter Chatta med

myndighet. En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara expedierad (skickad till någon utanför den egna myndigheten) eller färdigställd (justerad, slutbehandlad). En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:116 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 september 2018 Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till den: Tillsvidare En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.


Hur mycket kostar en patent

Teams och Zoom ökar allmänhetens inblick

I vissa fall kan handlingar undantas från offenlighetsprincipen. Sekretesslagen anger mer specificerat när en handling får  Exempel på allmänna handlingar är e-postloggar och sms. En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla uppgifter som omfattas av sekretess.