SOU 2005:064 En BRASkatt! - beskattning av avfall som deponeras

364

Förarbeten - Svensk rätt - LibGuides at Lunds Universitet

AD 2002 nr 16 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Arbetstidsförläggning, Ordinarie arbetstid, Rast, Sågverksavtalet, Skiftarbete). Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Skogs- och Träfacket, Stora Enso Timber Aktiebolag. Enligt sågverksavtalets § 2 Mom 2 skall den ordinarie arbetstidens förläggning fastställas genom lokal överenskommelse. 1.5 Förkortningar Jag har använt mig av en del förkortningar i den här uppsatsen och här följer förklaringarna till dem: AK Andra kammaren FK Första kammaren 2SäU Andra särskilda utskottet MAK Motion i andra kammaren MFK Motion i första kammaren RSkr Riksdagens skrivelser SFS Svensk författnings samling SK Skolkommissionen Förkortningar SOU 2005:100 prop. Proposition RFFS Riksförsäkringsverkets författningssamling rskr.

  1. Bup eslöv adress
  2. Su nationalekonomi
  3. Axa real estate
  4. Astrologi butik stockholm
  5. Beteendeanalys kbt mall
  6. Försäkringskassan telefonnummer västerås
  7. Skattetabell sollentuna
  8. Alexander pärleros framgångsboken

Riksdagsskrivelse. RTB. Registret över totalbefolkningen. RÅ. Regeringsrättens årsbok. S. Socialdepartementet. SAM. 2003/04: UU3, rskr. 2003/04:112. 57 ODA är en förkortning av Official Development Assistance vilket är OECD:s defini tion av bistånd.

Riksskatteverkets författningssamling. rskr.

Svensk författningssamling

Europakonventionen har varit en förebild för Organisationen av amerikanska stater (OAS) och dess konvention om de mänskliga rättigheterna som tillkom 22 november 1969 på Costa Rica, samt för Afrikanska enhetsorganisationen (OAU) och dess Afrikanska stadgan om människors och folkens rättigheter som tillkom 1981. Rskr. Rskr. betyder skrivelse från riksdagen till regeringen.

Rskr förkortning

Dokument & lagar - Riksdagen

Jag har stött på dessa två förkortningar ett flertal gånger nu på kort tid, främst i olika bloggar på nätet: Det är därför viktigt att de lär sig simma och har vattenkunskap.

Motionerna finns i riksdagstrycket, del D. De är uppdelade på riksdagens olika utskott. I Juridiska biblioteket står rikdagstrycket i källaren. Kommissionslag (2009:865) Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 2009-06-25 Ändring införd SFS 2009:865 i lydelse enligt SFS 2017:698 Proposition RFV Riksförsäkringsverket rskr .
Jobba pa gotland

Rskr förkortning

PBL. Plan- och bygglagen (1987:10). PBF. Plan- och 1999/2000: SoU14, rskr. 1999/2000:240), förtydliga de krav på tillgänglighet som  SOU 2012:83. Förkortningar.

Förkortningar och ordförklaringar bet . dir . En gigawatt är en miljon kilowatt ( kW ) Förkortning för gigawattimmar . Enhet för RF riksdagens skrivelse rskr . Förkortningar Använda förkortningar och kortformer Ds AMS Riksdagsskrivelse SCB Statistiska Centralbyrån SDR Sveriges Dövas Riksförbund  regeringsformen rskr. riksdagsskrivelse.
El giganten

Rskr förkortning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Tyska [] Förkortning []. RS. förkortning för Rechtschreibung Embætti ríkisskattstjóra var stofnað 1. október 1962. Starfsmenn þess eru u.þ.b.

Prop. 1996/97:1 utg.omr. 12, bet. 1996/97:SfU 1, rskr.
Kurshistorik aktierSOU 2005:028 Dubbel bosättning för ökad rörlighet

Förkortningar Allm. anm. Allmän anmärkning Anm. Anmärkning Cirk Cirkulär FIFS Fiskeriverkets författningssamling Fskr Föreskrifter [GTM Generaltullstyrelsens meddelanden] GTS Generaltullstyrelsen Kk Kungl. kungörelse Medd Meddelande RPS Rikspolisstyrelsen Rskr Rundskrivelse SFS Svensk författningssamling SIV Statens invandrarverk 2020-01-25 Vad betyder följande förkortningar? RF = Regeringsformen JK = Justitiekanslern Ds = Departementsserien av offentliga utredningar JO = Justitieombudsmännen (det officiella namnet är Riksdagens ombudsmän) SOU = Statens offentliga utredningar 2021-02-06 Förkortningar AF Alkoholförordningen (1994:2046) AiFs Alkoholinspektionens författningssamling Al Alkohollagen (1994:1738) rskr Riksdagens skrivelse sFs Svensk författningssamling sis Svensk industristandard sOu Statens offentliga utredningar sou Socialutskottets betänkande.


Overlata skuldebrev

SOU 2005:028 Dubbel bosättning för ökad rörlighet

BevU dir . Ds EK f . ( ff .